Suomeksi  
Startsida Suomikoti Personal Förening Evenemang  
 
 

Föreningen Suomikoti

Föreningen Suomikoti äger Suomikoti. Det är en ideell förening med syftet att erbjuda finskspråkig vård och omsorg för finska åldringar. Medlemmarna beslutar på ett årsmöte om kommande verksamhet och ekonomi. All överskott i budgeten går till utveckling av verksamheten. Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin inför årsmötet. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete. Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskilda medlemmar och 600 kr per år för juridiska personer.

Föreningens stadgar

Suomikotis historia

Föreningen Suomikoti bildades i januari 1989. Initiativtagare var bl.a. Hilja Jensen, som redan på 1960-talet förstod att ett finskt ålderdomshem skulle komma att behövas i Stockholm, när den tidens stora invandrargrupper skulle bli gamla. Hon arbetade själv på ett äldreboende, där det var förbjudet att tala finska.

Föreningen kontaktade Stockholms kommun och bad att behovet av ett finskt äldreboende skulle kartläggas. Undersökningen visade, att behovet var stort, vilket gav föreningen råg i ryggen för fortsatt arbete. Med hjälp av landstingspolitiker hittade man lämpliga lokaler på Sabbatsbergs sjukhusområde i. Byggnaden var tidigare en patologisk institution, och det krävdes omfattande ombyggnation för att den skulle passa till sitt nya ändamål. Suomikoti påbörjade verksamheten 1995. Länsstyrelsen gav specialtillstånd för att verksamhet skulle få bedrivas i huset, då några bostäder saknade egen toalett och dusch. Det fanns sammanlagt 49 bostäder i lokalerna.

När Sabbatsbergsområdet skulle bebyggas med nya bostäder, var Suomikoti tvungen att flytta 2006. Under några månader bedrevs verksamheten vid Bromma sjukhus och i november 2006 kunde Suomikoti flytta in i sina nuvarande lokaler

Föreningens årsmöte den 26 april 2017
(Klicka pilen (>) för en ny bild!)
 

HILJA JENSENS MINNESFOND

Minnesfonden har fått sitt namn efter Hilja Jensen som har kallats för modern till Suomikoti. Fonden grundades efter Hiljas bortgång år 2007. Fondens avkastning är avsedd för vidareutbildning av personalen på Suomikoti. Stipendier kan sökas av anställda som vill delta exempelvis i någon kurs. Beslut om stipendier fattas av styrelsen för Suomikoti och de delas ut i samband med föreningens årsmöte.

Vi tar gärna emot penniggåvor till Hilja Jensens minnesfond. De betalas in på
Plusgiro 411 22 60-7.
Kom ihåg att ange givarens namn.
 
Styrelse      

Jarmo Kovanen, ordf.
Paula
Paula Ehrnebo
Veikko
Veikko Hirvo

Irma Lindell Estun
 • född 1962 i Seinäjoki, flyttade till Sverige 1983
 • Hotell-och restaurangutbildning i Vasa, varit delägare på Hotell och Restaurang Karelia
 • lärarutbildning på Stockholms lärarhögskola
 • tjänstgör som yrkeslärare på Stockholms hotell- och restaurangskola
 • arbetat aktivt i styrelser för olika föreningar
 • intressen slalom, simning, folkdans, familj och resor
 • född 1944 i Punkalaidun, flyttade 1970 till Sverige
 • lärare för tolkar och översättare i finska på Stockholms universitet
 • chef för Sverigefinska språknämnden och språkvårdare i finska, senare biträdande chef för Språkrådet 
 • arbetat aktivt i styrelser för flera föreningar  
 • intressen litteratur, friluftsliv
 • född 1945 i Kauhajoki, flyttade 1968 till Sverige
 • metallarbetarutbildning i Vasa
 • pensionär, men arbetar halvtid i ett företag inom metallbranschen
 • aktiv i finska föreningar under alla år i Sverige
 • ordförande i Järfälla finska pensionärsförening Varttuneet  
 • intressen familj, barnbarn, fiske, båtliv, friluftsliv  
 • född i Tammerfors 1945, flyttade till Sverige 1966
 • assistent och studiesekreterare på ABF Norra Stor-Stockholm 1976–1995
 • yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen i Järfälla och Vällingby 1995–2013
 • nämndeman i Svea hovrätt sedan 2006
 • styrelsearbete i Finska föreningen i Järfälla under ett tiotal år
 • numera pensionär med stort intresse för samhällsfrågor, friluftsliv, resor och politik
  – viktigast är dock tiden med barnbarnen
       
Pirkko
Pirkko Sinkkonen
Marja-Leena
Marja-Leena Sundström
Tuija Liiti
Tuija Liiti

 

Hilkka- Riitta Kovanen
 • född i Joutseno 1950, flyttade 1977 till Sverige
 • arbetat som fysioterapeut både inom offentlig och privat sektor, numera pensionär
 • aktiv i Finska pensionärernas riksförbund och som socialrådgivare för finska krigsveteraner
 • intressen pensionärs- och krigsveteranverksamhet
 • född 1942 i Kangasala, flyttade 1968 till Sverige
 • har arbetat i ledningen för en internatskola, som husmor för ett ungdomshem, de senaste 23 åren som restaurangchef
 • aktiv i olika föreningar
 • intressen skridskoåkning, slalom, skidåkning, dans, numera något lugnare motion
 • övriga intressen läsning
 • född 1948 ​ i Viiala, flyttade till Sverige 1975
 • arbetat på Försäkringskassan som utbildare och controller
 • aktiv i flertal, både sverigefinska och svenska föreningars styrelser
 • intressen teater, litteratur och yoga​
 
       
Anne-Maj Synnerud Maritta Laine och Petri Kaleva    
 • född i Vasa 1945, flyttade till Sverige 1960
 • gått i skola i Lahtis och Helsingfors
 • före pensioneringen senast arbetat i egen enskild firma inom bokföringsbranschen
 • aktiv i finsk föreningsverksamhet sedan 1980-talet
 • intressen familjen, slalom, simning, dans och friluftsliv
 • Personalrepresentanter
 • Båda är undersköterskor och skyddsombud.
   
Bli medlem i föreningen Suomikoti!

Medlemsavgift 150 kr, organisationer 600 kr. Plusgironr: 411 22 60-7
(Kom ihåg namn och adress!)

 
© Suomikoti, Finskt Äldrecentrum. Sivun teki ja sitä päivittää Kai Kangassalo