Framsida         Suomeksi
Värdegrund Om oss Personal Händelser Förening Jobba hos oss
 
 
 

Föreningen Suomikoti

Föreningen Suomikoti äger Suomikoti. Det är en ideell förening med syftet att erbjuda finskspråkig vård och omsorg för finska åldringar. Medlemmarna beslutar på ett årsmöte om kommande verksamhet och ekonomi. All överskott i budgeten går till utveckling av verksamheten. Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin inför årsmötet. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete. Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskilda medlemmar och 600 kr per år för juridiska personer.

Föreningens stadgar

Suomikotis historia

Föreningen Suomikoti bildades i januari 1989. Initiativtagare var bl.a. Hilja Jensen, som redan på 1960-talet förstod att ett finskt ålderdomshem skulle komma att behövas i Stockholm, när den tidens stora invandrargrupper skulle bli gamla. Hon arbetade själv på ett äldreboende, där det var förbjudet att tala finska.

Föreningen kontaktade Stockholms kommun och bad att behovet av ett finskt äldreboende skulle kartläggas. Undersökningen visade, att behovet var stort, vilket gav föreningen råg i ryggen för fortsatt arbete. Med hjälp av landstingspolitiker hittade man lämpliga lokaler på Sabbatsbergs sjukhusområde i. Byggnaden var tidigare en patologisk institution, och det krävdes omfattande ombyggnation för att den skulle passa till sitt nya ändamål. Suomikoti påbörjade verksamheten 1995. Länsstyrelsen gav specialtillstånd för att verksamhet skulle få bedrivas i huset, då några bostäder saknade egen toalett och dusch. Det fanns sammanlagt 49 bostäder i lokalerna.

När Sabbatsbergsområdet skulle bebyggas med nya bostäder, var Suomikoti tvungen att flytta 2006. Under några månader bedrevs verksamheten vid Bromma sjukhus och i november 2006 kunde Suomikoti flytta in i sina nuvarande lokaler.


Föreningens årsmöte den 24 april 2019
(Klicka på pilen (>) för en ny bild!)
 

HILJA JENSENS MINNESFOND

Minnesfonden har fått sitt namn efter Hilja Jensen som har kallats för modern till Suomikoti. Fonden grundades efter Hiljas bortgång år 2007. Fondens avkastning är avsedd för vidareutbildning av personalen på Suomikoti. Stipendier kan sökas av anställda som vill delta exempelvis i någon kurs. Beslut om stipendier fattas av styrelsen för Suomikoti och de delas ut i samband med föreningens årsmöte.

Vi tar gärna emot penniggåvor till Hilja Jensens minnesfond. De betalas in på
Plusgiro 411 22 60-7.
Kom ihåg att ange givarens namn.


Styrelse
 

Jarmo Kovanen, ordf.

Irma Lindell Estun
Pirkko
Pirkko Sinkkonen

Mika Tuominen
Tuija Liiti
Tuija Liiti
         
???
Irma Mattsson Luhala

Kai Kangassalo

Raili Korhonen

Jarmo Tamminen
Maritta Laine och
Petri Kaleva

Personalrepresentanter
Båda är undersköterskor och skyddsombud.
         
Bli medlem i föreningen Suomikoti!

Medlemsavgift 150 kr, organisationer 600 kr. Plusgironr: 411 22 60-7
(Kom ihåg namn och adress!)

 
 
 
© Suomikoti. Webbmaster Kai Kangassalo