Suomeksi  
Startsida Suomikoti Personal Förening Evenemang  
 
 
Personal 2017
 
Administration, ekonomi och service

Marko Pihlaja
Verksamhetschef
08-457 08 51

Jag är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatrin och har arbetat inom vården sedan 1991 framförallt i Sverige men också i Norge samt Finland.

Jag påbörjade min anställning på Suomikoti under maj månad 2017. Jag vill som ledare utveckla verksamheten i dialog med de anställda, ledningen men också med de boende samt anhöriga. Genom dialog säkerställs en personcentrerad och salutogen vård till de boende på Suomikoti.

??
Anne Andersson
Personal- och löneadministratör
08-457 08 52


Tuija Niemonen
Enhetschef, avd. BV
08-457 08 66

Kirsi
Kirsi Leino
Husfru

Ansvarar för boendes mat- beställningar, gästserveringar, arbetskläder och övriga kontors göromål.

Elsa
Elsa Isaksson
Lokalvårdare

Ali Järvinen
Vaktmästare

Asko Sulasalmi
Vaktmästare
   
Hoito, hoiva ja kuntoutus
Christer
Christer Sandén
Sjuksköterska, avd. 1

Legitimerad sjuksköterska med inriktning medicin och kirurgi. Utbildad i Finland (Karleby) och examinerades 1994. Flyttade till Sverige 1995 och har arbetat sedan dess främst med personer som har en demenssjukdom. Anställd vid Finskt Äldrecentrum sedan 2011 på avdelning 1 och omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 19 boende. Har även uppdrag som lokal MAS (sjuksköterska med medicinskt ansvar).
Fritidsintressen är bl.a. golf och åka MC.

??
Katarina Olsson
Läkare (geriatriker)
Juho-Matti
Juho-Matti Savolainen
Fysioterapeut
08-457 08 68

Marika Osuji

Leg. arbetsterapeut
08-457 08 69

Som arbetsterapeut gör jag bedömningar av de boendes aktivitetsförmåga (ADL). Vidare gör jag individuella rehabiliteringsplan som baseras på dessa bedömningar. Att planera och ordna aktiviteter även på gruppnivå är också ett område jag ansvarar för. Dessutom är bl.a. handledning av personal och förskrivning av hjälpmedel en del av mina uppgifter. Jag har gått min utbildning i Sverige.Eeva Bärsjö
Fotvårdsterapeut

 
© Suomikoti, Finskt Äldrecentrum. Sivun teki ja sitä päivittää Kai Kangassalo