Framsida         Suomeksi
Vår värdegrund Om oss Personal Händelser Förening Jobba hos oss
 
 
 
Suomikotikuva 1
SUOMIKOTI

Suomikoti är ett finskspråkigt äldreboende. Antalet lägenheter är 53, alla utrustade med kokmöjlighet och ett stort badrum. Det finns 17 platser för somatiskt sjuka och 36 platser för demenssjuka. Vissa möjligheter för parboende.

Suomikoti har en bastu och den kan användas även av anhöriga. På gården finns en trivsam trädgård och ett fint växthus.

Personalen är välutbildad. Läkaren som är specialiserad för äldresjukdomar (geriatriker) talar finska och har mottagning en gång i veckan. Suomikoti har en sjukgymnast och en arbetsterapeut.

Vårt mål är att erbjuda finska åldringar en trygg och aktiverande boendeform med hög kvalitet. Vi ska bemöta boende, anhöriga och kollegor med värdighet och respekt. Vi ska ge trygghet för våra boenden i trevlig miljö. Vi ska ta hänsyn till individens behov inom vården samt erbjuda aktiviteter både individuellt och i grupp. Vi ska ha hög kvalité och kunskap om äldre- och demensvård. Vi ska använda finska språket samt följa finska traditioner. Vi ska ha ett bra samarbete med anhöriga. Vi ska även ha ett bra samarbete mellan kollegor och arbeta för en bra arbetsmiljö för alla.

Suomikoti har ett boenderåd som träffas omkring en gång i månaden. På mötena diskuterar man aktuella frågor kring boendet och informerar om kommande aktiviteter. Anhöriga samlas till möten ett par gånger om året för diskussion och information om verksamheten.

Boende i Stockholm söker plats genom att kontakta sin stadsdelsnämnd. Där är det biståndsbedömaren som handlägger ärendet. Boende i andra kommuner ska kontakta äldreomsorgen i sin hemkommun. När en plats i Suomikoti kan erbjudas kontaktas den sökande som ska svara inom några dagar.

 

BILDER FRÅN SUOMIKOTI

  • Entré Entré
  • Festlokal Festlokal
  • Påklädningsrum vid bastun Påklädningsrum vid bastun
  • En vy från Suomikotis trädgård En vy från Suomikotis trädgård
  • Finskt rågbröd Finskt rågbröd
  • Bastu Bastu
  • Gymnastiksal Gymnastiksal
 
 
© Suomikoti. Webbmaster Kai Kangassalo